پنجشنبه , ۹ تیر ۱۴۰۱

بایگانی برچسب: پناهیان

فرصت های فضای مجازی- قسمت اول

Capture | تنویر

فرصت های فضای مجازی قسمت اول فضای مجازی بیش از اینکه تهدید باشد، فرصت است. اگر حرفهای حقیقی و ناب در این فضا منتشر شود. امکان استفاده سوء از فضای مجازی کمتر از امکان استفاده خوب از این فضاست. در فضای مجازی یکی از دانلودهای مهم، بازی است. بازی، بهترین …

توضیحات بیشتر »

انقلابیون و حرکت جامعه

حرکت یک جامعه به واسطه موتور محرکِ فعال و پرشتاب انقلابیون آن جامعه است

پرونده انقلابیگری قسمت شصتم ???? انسانِ انقلابی، تعادل بخش جامعه است. ???? حرکت یک جامعه به واسطه موتور محرکِ فعال و پرشتاب انقلابیون آن جامعه است. ???? انقلابیون جامعه، جامعه را حرکت می دهند و جامعه ی در حالِ حرکتِ انقلابی، تعادل دارد. (مثل دوچرخه ای که تا زمانی که …

توضیحات بیشتر »

روش رسیدن به جامعه اخلاقی

تکیه بر فضایل انقلابیون، عامل رواج اخلاق در جامعه است

پرونده #انقلابیگری قسمت پنجاه و نهم ???? تکیه بر فضایل انقلابیون، عامل رواج اخلاق در جامعه است. ???? خیلی ها فکر می کنند ریشه کن کردن یک رذیله در جامعه، شبیه ریشه کن کردن آن رذیله در فرد است، در صورتی که تربیت فرد و جامعه خیلی با هم تفاوت …

توضیحات بیشتر »

اوج فضایل اخلاقی

کسانی که در این فضایل اخلاقی به اوج رسیده اند، می توانند فضایل را در حد معمولش در میان عموم مردم ترویج دهند.

پرونده #انقلابیگری قسمت پنجاه و هشتم ???? اوج فضایل اخلاقی، فقط برای انقلابیون قابل دسترس است ???? در جامعه ای که انقلابیون پیشتاز در ازخودگذشتگی، در مجاهدت و تلاش و فعالیت، در رعایت خلوص نیت و برخورداری از صفای باطن وجود نداشته باشند، هیچ فضیلتی در آن جامعه رشد نمی …

توضیحات بیشتر »

انقلابی از درون

انقلابی کسی است که به هر وضع خوبی که خو کرد، آماده است خدا آن را از او بگیرد

پرونده #انقلابیگری: انقلابی از درون قسمت پنجاه و هفتم. . ???? انقلابی کسی است که به هر وضع خوبی که خو کرد، آماده است خدا آن را از او بگیرد . ???? بعضیها در معنا کردن کلمه «انسان» گفته اند انسان از «اُنس» می آید، به همین دلیل نام آن …

توضیحات بیشتر »

ثبات یا انقلابی بودن؟

روحیه هایی که ثبات را خیلی دوست دارند، اساسا روحیه های غیرانقلابی هستند.

پرونده #انقلابیگری. قسمت پنجاه و ششم. . ???? امتحانات و تقدیرات الهی همه به دنبال این هستند که از انسانِ در حال حرکت به سوی کمال، یک انقلابی بسازند. ???? اگر انقلابی نباشیم، همه خوبی ها را با وضعیت باثبات خودمان خراب خواهیم کرد. ???? روحیه هایی که ثبات را …

توضیحات بیشتر »

انسان انقلابی و جامعه انقلابی

قبل از اینکه انسان به معنای اجتماعی کلمه انقلابی شود، باید به معنای فردی کلمه انقلابی باشد

پرونده انقلابیگری قسمت پنجاه و پنجم . ???? قبل از اینکه انسان به معنای اجتماعی کلمه انقلابی شود، باید به معنای فردی کلمه انقلابی باشد. ???? خیلیها بودند بعد از اینکه یک دوره انقلابی بودند، زمانی که به یک وضع باثبات رسیدند، به آن وضع باثبات خو کردند و دیگر …

توضیحات بیشتر »

خوب بودن یعنی انقلابی بودن

زمانی که انسان به چیزی عادت می کند، امتحان جدیدی از ناحیه خداوند می آید و تمام عادت های گذشته اش را به هم می ریزد

پرونده انقلابیگری قسمت پنجاه و چهارم . ???? خوب بودن یعنی انقلابی بودن. ???? یعنی اینکه کسی خودش را به یک وضعیت باثبات خو بدهد و خلق خوبی در این وضعیت با ثبات پیدا کند و در کمال راحت طلبی و عافیت جویی و با آرامش بگوید «من دیگر به …

توضیحات بیشتر »

ابلیسِ غیرانقلابی: علت اینکه ابلیس انقلابی نبود

ابلیس انقلابی نبود، چرا که به یک وضعیت باثبات و یک جریان مستمر و معمولی در دینداری عادت کرده بود

پرونده انقلابیگری. قسمت پنجاه و سوم . ???? علت اینکه ابلیس انقلابی نبود. ???? ابلیس انقلابی نبود، چرا که به یک وضعیت باثبات و یک جریان مستمر و معمولی در دینداری عادت کرده بود. ???? خدا از او انقلاب خواست، ولی او نتوانست انقلابی عمل کند. خدا از او تحول …

توضیحات بیشتر »

باثبات بودن یا انقلابی بودن؟

خدا چه انتظاری از انسان دارد؟ قرار گرفتن در یک وضع باثبات یا به هم ریختن اوضاعِ باثبات و بروز استعداد انقلابیگری

پرونده انقلابیگری: باثبات بودن یا انقلابی بودن؟ قسمت پنجاه و دوم. این مطلب را هم ببینید: قسمت پنجاه و یکم ???? خدا چه انتظاری از انسان دارد؟ قرار گرفتن در یک وضع باثبات یا به هم ریختن اوضاعِ باثبات و بروز استعداد انقلابیگری؟ ???? مسیر صحیحِ حرکت رو به کمال، …

توضیحات بیشتر »