سه شنبه , ۷ تیر ۱۴۰۱

بایگانی برچسب: متواضع

پرونده انقلابیگری12: قدرت حقیقی

پرونده #انقلابیگریقسمت دوازدهم  #قدرت_حقیقی در #قلب یک انسان #انقلابی انقلابی …

پرونده #انقلابیگری قسمت دوازدهم ???? قدرت حقیقی در #قلب یک انسان #انقلابی ???? انقلابی در خودش #قدرت احساس می کند و وقتی کسی در خودش قدرت احساس کرد برای به دست آوردن قدرت، #گناه_نمی کند. ???? دیگر نمی خواهد با #حب_مقام و #حب_مال و با #زورگویی و با #تکبر قدرت …

توضیحات بیشتر »

انقلابی طلبکار نمی شود

پرونده #انقلابیگری
قسمت نوزدهم  نمونه یی از #اخلاق_انقلابی  یک #انقلابی همیشه #ش…

پرونده #انقلابیگری قسمت نوزدهم- انقلابی طلبکار نمی شود. ???? نمونه یی از #اخلاق_انقلابی ???? یک #انقلابی همیشه #شرمنده است. می گوید من نتوانستم آن کاری که #وظیفه ام بود را انجام دهم ???? یک انقلابی همیشه خودش را #بدهکار می داند، انقلابی هیچ وقت #طلبکار نیست. ???? گاهی اوقات خداوند …

توضیحات بیشتر »