یکشنبه , ۵ تیر ۱۴۰۱

بایگانی برچسب: قدرت

محبوبیت روحانیت: شاخص های سنجش

محبوبیت روحانیت

???? #کاهش_نفوذ_اجتماعی_روحانیت؛ واقعیت یا توهم؟! ???? اینکه #پایگاه_اجتماعی_روحانیت دستخوش تغییر شده است یا خیر؛ قابل واکاوی و تحلیل است. ???? #نسبت_روحانیت_با_دین، نسبتی مبتنی بر #نقش‌ها و #کارکردها است. ???? آنچه امتیاز #روحانیت نسبت به سایر #چهره‌های_اجتماعی محسوب می‌شده همواره #نفوذ_روحانیت بوده است. ???? هرچند گروه‌های رقیب هم در حوزه جلب …

توضیحات بیشتر »

پرونده انقلابیگری12: قدرت حقیقی

پرونده #انقلابیگریقسمت دوازدهم  #قدرت_حقیقی در #قلب یک انسان #انقلابی انقلابی …

پرونده #انقلابیگری قسمت دوازدهم ???? قدرت حقیقی در #قلب یک انسان #انقلابی ???? انقلابی در خودش #قدرت احساس می کند و وقتی کسی در خودش قدرت احساس کرد برای به دست آوردن قدرت، #گناه_نمی کند. ???? دیگر نمی خواهد با #حب_مقام و #حب_مال و با #زورگویی و با #تکبر قدرت …

توضیحات بیشتر »