سه شنبه , ۷ تیر ۱۴۰۱

بایگانی برچسب: سر_به_نیست

نقد شاگردان غفاری: دروغگویی

پس از انتشار مطلبی درباره #دروغگویی دو نفر از #شاگردان_غفاری و #اتهام_زنی بدون …

  ???? پس از انتشار مطلبی درباره #دروغگویی دو نفر از #شاگردان_غفاری و #اتهام_زنی بدون سند آنها به نظام، عده ای از #مریدان_غفاری، به #تنویر اتهام #دروغگویی زدند. (دروغگویی شاگردان غفاری) ???? جهت اثبات مستند بودن ادعای تنویر، بخشی از صحبت آقای #احد_ایمانی که در زمان #خوداختفایی برادران #صدرالساداتی بیان …

توضیحات بیشتر »