سه شنبه , ۷ تیر ۱۴۰۱

بایگانی برچسب: جهنم

دغدغه مندی انقلابی

پرونده #انقلابیگری
قسمت سومانسان، یا #انقلابی است، یا #گرگ_و_گوسفند
خیلی تلاش…

پرونده #انقلابیگری- دغدغه مندی انقلابی قسمت سوم انسان، یا #انقلابی است، یا #گرگ_و_گوسفند ???? خیلی تلاشها شد که مفهوم #انقلابیگری را از بین ببرند. ???? در حالی که فقط یک نوع زندگی هست که با انقلابی بودن منافات دارد، آن هم زندگی #گوسفندوار، یا به تعبیر دیگری #گرگ_وار است. ???? …

توضیحات بیشتر »