پنجشنبه , ۹ تیر ۱۴۰۱

بایگانی برچسب: بی_تفاوت

انقلابی=جهادی

پرونده #انقلابیگری
قسمت یازدهم  مفهوم #انقلاب، همان مفهوم #جهاد در #قرآن است
در…

پرونده #انقلابیگری: انقلابی=جهادی) قسمت یازدهم ???? مفهوم #انقلاب، همان مفهوم #جهاد در #قرآن است ???? در آیات قرآن درباره انقلابی بودن، مفهوم « جهاد فی سبیل الله» استفاده شده و مکرر مورد تاکید قرار گرفته است. (انقلابی=جهادی) ???? خداوند در قرآن کریم به مناسبت های مختلف می فرماید « #جاهدوا» …

توضیحات بیشتر »